1. LOTUS DERMATOLOJİ

  HASTALARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

  Lotus Dermatoloji (“Klinik”) olarak toplanan kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Kliniğimiz olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca çalışanlarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını ve işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz.

  Kliniğimiz nezdinde hizmet aldığım süre içerisinde kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuatın gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır:

  HASTANIN İLK KAYIT İŞLEMİNİN YAPILMASI

  Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Ad – soyad,
  • C. Kimlik numarası,
  • Telefon numarası, e-posta adresi, adres.

   

  Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

   

  • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen ve Klinik’e ulaşan bilgi belgeler vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.
  • Oluşturulan dosyanızda, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

   

  Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

   

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

   

  Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

   

  • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

   

  Hastanın Klinik’e ilk kayıt işleminin yapılması kapsamında toplanan veriler aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir. Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar),
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

   

  HASTANIN GERÇEKLEŞTİRİLECEK TIBBİ İŞLEME İLİŞKİN FORM İLE BİLGİLENDİRİLMESİ VE TIBBİ MÜDAHALE ÖNCESİ ONAYININ ALINMASI

  Hastanın gerçekleştirilecek tıbbi işleme ilişkin form ile bilgilendirilmesi ve tıbbi müdahale öncesi onayının alınması faaliyeti kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Ad – soyad, yaş, imza, cinsiyet,
  • Telefon numarası, adres, e-posta adresi,
  • Form üzerinde yer alan sağlık bilgileri.

  Hastanın gerçekleştirilecek tıbbi işleme ilişkin form ile bilgilendirilmesi ve tıbbi müdahale öncesi onayının alınması faaliyeti kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Hastanın gerçekleştirilecek tıbbi işleme ilişkin form ile bilgilendirilmesi ve tıbbi müdahale öncesi onayının alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

   

  Hastanın gerçekleştirilecek tıbbi işleme ilişkin form ile bilgilendirilmesi ve tıbbi müdahale öncesi onayının alınması faaliyeti kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

  Hastanın gerçekleştirilecek tıbbi işleme ilişkin form ile bilgilendirilmesi ve tıbbi müdahale öncesi onayının alınması faaliyeti kapsamında toplanan veriler, yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişilerle paylaşılabilir;

  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar),
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

   

  HASTANIN TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Hastanın tedavisinin yapıldığı vücut bölgesi fotoğrafları.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

   

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Açık rıza.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

  ●      Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar).

   

   

  HASTANIN TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN ÜÇÜNCÜ TARAF HEKİM VE LABARATUVARLAR İLE BİLGİ PAYLAŞIMI

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf hekim ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Ad – soyad,
  • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri için gerekli olan hastaya ait sağlık bilgileri.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf hekim ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf hekim ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

   

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf hekim ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi.

  Hastanın teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için üçüncü taraf hekim ve laboratuvarlar ile bilgi paylaşımı kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

  ●      Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar, iş ortakları).

   

   

  HASTA RANDEVU BİLGİLERİNİN KLİNİK İÇİ İLETİŞİM KAPSAMINDA WHATSAPP UYGULAMASI ÜZERİNDEN KLİNİK İÇERİSİNDE İLETİLMESİ

  Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Ad – soyad,
  • Telefon numarası.

  Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde, whatsapp uygulaması içerisinde tutulmaktadır.

  Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

  Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
  • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Yurt dışına aktarım için açık rıza.

  Hasta randevu bilgilerinin klinik içi iletişim kapsamında whatsapp uygulaması üzerinden klinik içerisinde iletilmesi işlemleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar),
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

  TEDAVİ SONRASI HASTA GÖRSELLERİNİN INSTAGRAM VE FACEBOOK ÜZERİNDEN PAYLAŞIMI

  Tedavi sonrası hasta görsellerinin Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımı işlemleri kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Fotoğraf.

  Tedavi sonrası hasta görsellerinin Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımı işlemleri kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Tedavi sonrası hasta görsellerinin Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımı işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi.

  Tedavi sonrası hasta görsellerinin Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımı işlemleri kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Açık rıza.

  Tedavi sonrası hasta görsellerinin Instagram ve Facebook üzerinden paylaşımı işlemleri kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile herkese açık bir şekilde paylaşıma sunulmaktadır.

   

  ÖDEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI VE FİZİKİ POS CİHAZINDAN ÇIKAN ÖDEME KAYITLARININ VE SLİPLERİNİN MUHAFAZASI

  Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında işlenen özel nitelikli kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Ad – soyad,
  • Kredi kartı bilgileri,
  • Ödeme kayıtlarında yer alan bilgiler.

  Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

  Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

  Ödeme işlemlerinin yapılması ve fiziki pos cihazından çıkan ödeme kayıtlarının ve sliplerinin muhafazası kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar, muhasebe hizmet alınan kişiler).

   

  KLİNİK BİNASINA GİRİŞ ÇIKIŞLARIN KAYITLARININ TUTULMASI

  Klinik binasına giriş çıkışların kayıtlarının tutulması kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

  • Klinik binasına giriş çıkış yapanların binaya giriş çıkış saatleri.

  Klinik binasına giriş çıkışların kayıtlarının tutulması kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır;

  • Otomatik yollarla tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen yöntemlerle toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-posta ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

  Klinik binasına giriş çıkışların kayıtlarının tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

  • Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

  Klinik binasına giriş çıkışların kayıtlarının tutulması kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

  • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
  • Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Meşru menfaat.

  Klinik binasına giriş çıkışların kayıtlarının tutulması kapsamında toplanan veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

  • Ortaklar, yetkili kamu ve kuruluşları,
  • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (muhasebeciler, hukuk danışmanları, insan kaynakları uzmanı)

  Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Kliniğimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Klinik adresimiz olan “Teşvikiye Caddesi, Lotus Apartmanı No: 5/5 Kat:4 34365 Nişantaşı, İstanbul” adresine bizzat elden Lotus Dermatoloji Yönetimine iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@lotusdermatoloji.com e-mail adresine, e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

   

Teşvikiye Cad. Lotus Apt. No: 5/5 Kat:4 Nişantaşı, İstanbul

Telefonla Randevu

Telefonla Randevu

0(545) 645 44 55

Mail ile Randevu

Mail ile Randevu

info@lotusdermatoloji.com

Online Randevu Al